جوزا 23, 1400 09:52 Asia/kabul

جمعه ها مهمان ما باشید . ساعت 10 صبح ؛ برنامه ای 30 دقیقه ای با موضوع اجتماعی و ساختاری متنوع و شاد. نویسنده : سید حکیم بینش ؛ گویندگان : سرکار خانم حسینیان و آقای سید قاسم موحد ؛ تهیه کننده : امید صفایی نیا

موضوع : چي بپوشيم ؟

کارشناس : خانم دکتر ساعي