سرطان 02, 1400 12:05 Asia/kabul

افزایش و گسترش ناامنی ها و حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان، نگرانی ها در این زمینه و اقدامات دولت افغانستان. موج سوم کرونا در افغانستان و در خواست همکاری های وزارت صحت این کشور از ایران برای مقابله با آن.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:05 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

کلیدواژه