سرطان 14, 1400 12:10 Asia/kabul

نگرانی ها از احتمال شکل گیری موج جدیدی از مهاجرت ها از افغانستان در کنار بیجا شدن های داخلی در پی گسترش ناامنی ها در این کشور. جولان کرونا در افغانستان و نگرانی ها از بروز موارد مثبت بیماری قارچ سیاه.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:10 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: ارغوان حیدری

کلیدواژه