سرطان 24, 1400 13:32 Asia/kabul

تاکید دستیار و زارت خارجه ایران به حفظ منافع مردم افغانستان. نگاهی به زندگی و مبارزات سیاسی علامه شهید سید اسماعیل بلخی.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:10 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: ارغوان حیدری

کلیدواژه