اسد 05, 1400 12:10 Asia/kabul

باز پس گیری 30 ولسوالی توسط نیروهای امنیتی افغانستان. عدم مصونیت غذایی، بزرگترین تهدید شهروندان افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:10 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

کلیدواژه