اسد 29, 1400 16:45 Asia/kabul

وضعیت اقتصادی و کار و بار مردم پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نگرانی های موجود در این رابطه، پیش بینی ارزش پول ملی این کشور در آینده و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 04:45 بعد از ظهر پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه