سنبله 05, 1400 16:45 Asia/kabul

آغاز مجدد صادرات نفت و گاز از ایران به افغانستان. تعیین سرپرست بانک مرکزی افغانستان از سوی طالبان. وضعیت اقتصادی ولایت های مختلف افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 04:45 بعد از ظهر پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه