سنبله 12, 1400 16:45 Asia/kabul

تلاش مقام های طالبان برای بازسازی راه ها، ایجاد سهولت در گمرکات و واردات و صادرات، درخواست تاجران مواد غذایی برای کاهش تعرفه های گمرکی، جریان مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 04:45 بعد از ظهر پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه