سنبله 17, 1400 12:10 Asia/kabul

اعلام کابینه سرپرست از سوی طالبان و واکنش ها به آن. تاکید وزارت امور خارجه ایران بر گفت و گو میان تمام گروه های افغان برای تشکیل یک دولت فراگیر.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:10 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

کلیدواژه