سنبله 19, 1400 16:45 Asia/kabul

اعلام دولت موقت طالبان و تاثیر آن بر اقتصاد افغانستان، وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور، قطع بی رویه جنگلات پسته در بدخشان و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 04:45 بعد از ظهر پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه