سنبله 24, 1400 12:00 Asia/kabul

اولین کنفرانس خبری سرپرست وزارت خارجه دولت اعلامی طالبان و تاکید بر خواست این گروه برای روابط خوب با همه کشورها. ادامه رقابت های کشورهای بزرگ منطقه در افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

کلیدواژه