سنبله 26, 1400 16:45 Asia/kabul

درخواست سازمان ملل متحد از کشورهای جهان برای کمک فوری به مردم افغانستان، ادعای طالبان مبنی بر تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، ابلاغ به بانک مرکزی برای پرداخت حواله ها به پول افغانی و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 04:45 بعد از ظهر پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه