سنبله 27, 1400 12:00 Asia/kabul

برگزاری نشست سران سازمان همکاری شانگهای و پیمان امنیت جمعی و تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر همکاری کشورهای همسایه برای حل مشکلات افغانستان. تاکید مقامات کشورهای شرکت کننده در اجلاس شانگهای و پیمان امنیت جمعی بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

کلیدواژه