سنبله 31, 1400 12:00 Asia/kabul

سخنرانی ویدیویی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تاکید بر سیاست ایران مبنی بر حفظ ثبات و تمامیت ارضی تمام کشورها. بی میلی طالبان به برگزاری انتخابات و بررسی ضرورت در نظر گرفتن نقش مردم در حکومت ها.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 11:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

کلیدواژه