میزان 01, 1400 12:00 Asia/kabul

جهان؛ همچنان منتظر مشاهده عملکرد طالبان برای تصمیم گیری در خصوص چگونگی برخورد با این گروه. طالبان و ادعای رعایت حقوق اقشار مختلف مردم و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی آنان.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 11:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

کلیدواژه