میزان 06, 1400 13:00 Asia/kabul

انصراف نماینده دولت سابق افغانستان از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل. سیستم بانکی افغانستان در آستانه فروپاشی.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده:رحمت الله سروری

کلیدواژه