میزان 05, 1400 08:10 Asia/kabul

کافه صبح پنجشنبه 1400/07/08 موضوع : خزان . تهیه : محمد عارف حسینی . گوینده و نویسنده : نصیر احمد مجاب . دستیار تهیه: پری موسوی. صدابردار: صالحه صالح نیا . گزارشگر: نیلوفر نوروزی.کارشناس : شرف الدین عظیمی