میزان 09, 1400 17:45 Asia/kabul

مشکلات سیستم بانکی افغانستان، فقر گسترده در این کشور و راه های مقابله با آن، نشست بازرگانان افغان با برخی مقامات ایرانی، احتمال تحمیل برخی قراردادها به طالبان به خاطر نیاز مالی آنان و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 04:45 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه