میزان 12, 1400 13:00 Asia/kabul

تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مصیبت بار بودن دخالت بیگانگان در امنیت و جنگ و صلح کشورها. سفر والی خراسان رضوی به افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده:رحمت الله سروری

کلیدواژه