میزان 16, 1400 17:45 Asia/kabul

بازگشایی رسمی فرودگاه کابل بر روی پروازهای داخلی و خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد افغانستان، کاهش تولیدات شهرک صنعتی هرات، کمبود نقدینگی در بانک های افغانستان و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 04:45 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه