حمل -109, -621 01:04 Asia/kabul

پیامدهای خشکسالی در افغانستان، تاکید سخنگوی طالبان بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در آینده نزدیک، نشست آنلاین تجار و بازرگانان ایران و افغانستان و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 04:45 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه