میزان 29, 1400 09:45 Asia/kabul

شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده : مسعود مشرف گوینده:پری موسوی بازیگران: فرشته خالقی-فاطمه صادقی- -مسعود مشرف -محمد علوی صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:اتحاد وهمدلی در قریه ما

کلیدواژه