میزان 30, 1400 17:45 Asia/kabul

اظهارات رئیس اتاق بازرگانی افغانستان در مورد گسترش روابط اقتصادی با ازبکستان، افزایش قیمت مواد غذایی و سوختی در افغانستان. توسعه فارم های ماهیگیری در شمال افغانستان و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 04:45 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه