عقرب 07, 1400 14:30 Asia/kabul

اظهارات مقامات و سخنگویان طالبان در مورد تامین امنیت و مبارزه با مواد مخدر، ارتباط و تعامل با کشورهای منطقه، تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم و ...

برنامه با ارگ به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 14:30 پخش می شود. این برنامه به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه