عقرب 28, 1400 18:10 Asia/kabul

نگرانی کارشناسان اقتصادی افغانستان از کاهش شدید پول ملی افغانستان در مقابل دلار، نگرانی ها از بحران گرسنگی در افغانستان، افزایش برق رسانی در شمال افغانستان و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 05:10 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه