قوس 02, 1400 13:00 Asia/kabul

اهمیت و جایگاه بسیج و فعالیت های این نیروی مردمی در جمهوری اسلامی ایران. موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال حفظ صلح و امنیت در افغانستان و وظیفه هیات حاکمه سرپرستی طالبان در این زمینه.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه