قوس 08, 1400 19:00 Asia/kabul

اطلاع رسانی و تحلیل و تبیین تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده آمریکا ، رویکرد اصلی برنامه است. این برنامه به واکاوی موضوع جنگ ها و سیاستهای مداخله جویانه آمریکا در کشورهای مختلف جهان، اطلاع رسانی و آشکار کردن ابعاد و زوایای پنهان سیاستهای آمریکایی می‌پردازد. زمان پخش : دوشنبه ها ساعت 18:00 به مدت 1۵ دقیقه تهیه کننده : سید زکریا حسینی/ مجری : رحمت الله سروری /

کلیدواژه