قوس 12, 1400 17:10 Asia/kabul

بازگشایی گمرک یزدان در مرز خراسان جنوبی و افغانستان، تلاش برای افزایش ساعات کاری گمرکات افغانستان، تلاش حکومت موقت طالبان برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی، گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 05:10 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه