قوس 11, 1400 08:10 Asia/kabul

کافه صبح ‍‍‍‍‍‍پنجشنبه 1400/09/11 موضوع : نظم و ترتیب در کار و زندگی . تهیه : محمد عارف حسینی . گوینده و نویسنده : علی عطایی. دستیار تهیه: پری موسوی. صدابردار: الهام باباخانی. گزارشگر: نیلوفر نوروزی. کارشناس : شرف الدین عظیمی