قوس 21, 1400 13:00 Asia/kabul

بازنگری در تشکیلات اردوی افغانستان توسط طالبان. نخستین سالروز در گذشت استاد رهنورد زریاب و نگاهی به کارنامه ادبی این نویسنده افغانستانی.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه