قوس 22, 1400 13:00 Asia/kabul

تاکید سخنگوی طالبان بر مشوره با عالمان دینی در رابطه با حقوق زنان. نگاهی به آثار منتشر شده استاد رهنورد زریاب نویسنده مشهور افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه