قوس 26, 1400 12:30 Asia/kabul

اردوی افغانستان؛ دلایل فروپاشی و وضعیت آن در آینده.

برنامه کنکاش به مدت 25 دقیقه روز جمعه  در ساعت 12:30 صبح (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی مهمترین رخدادهای افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه