قوس 27, 1400 12:00 Asia/kabul

تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر کمک و حمایت از مردم افغانستان. وضعیت صحی نابسامان افغانستان و راهکارهای برون رفت از این وضعیت.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه