جدی 22, 1400 08:10 Asia/kabul

کافه صبح چهارشنبه 1400/10/22 موضوع : کامیابی در کار و زندگی. تهیه کننده : محمد عارف حسینی . گوینده و نویسنده : علی عطایی. دستیار تهیه : پری موسوی. صدابردار: فاطمه میرتقی . گزارشگر: نیلوفر نوروزی . کارشناس : شرف الدین عظیمی