جدی 23, 1400 08:09 Asia/kabul

کافه صبح پنجشنبه 1400/10/23 موضوع : کامیابی در کار و زندگی. تهیه کننده : محمد عارف حسینی . گوینده و نویسنده : علی عطایی. دستیار تهیه : پری موسوی. صدابردار: الهام باباخانی. گزارشگر: نیلوفر نوروزی . کارشناس : شرف الدین عظیمی