جدی 25, 1400 08:10 Asia/kabul

کافه صبح شنبه 1400/10/25 موضوع : مودب بودن در کار و زندگی . تهیه کننده : محمد عارف حسینی . گوینده و نویسنده : علی عطایی. دستیار تهیه : پری موسوی. صدابردار: الهام باباخانی. گزارشگر: نیلوفر نوروزی . کارشناس : شرف الدین عظیمی