جدی 29, 1400 08:10 Asia/kabul

کافه صبح چهارشنبه 1400/10/29 موضوع : مودب بودن در کار و زندگی . تهیه کننده : محمد عارف حسینی . گوینده و نویسنده : علی عطایی. دستیار تهیه : پری موسوی. صدابردار: فاطمه میرتقی . گزارشگران: نیلوفر نوروزی و سلیم مقیمی . کارشناس : شرف الدین عظیمی