جدی 30, 1400 08:10 Asia/kabul

کافه صبح پنجشنبه 1400/10/30 موضوع : مودب بودن در کار و زندگی . تهیه کننده : محمد عارف حسینی . گوینده و نویسنده : علی عطایی. دستیار تهیه : پری موسوی. صدابردار: الهام باباخانی . گزارشگران: نیلوفر نوروزی و سلیم مقیمی . کارشناس : شرف الدین عظیمی