دلو 02, 1400 08:10 Asia/kabul

کافه صبح شنبه 1400/11/02 موضوع : الگوی شما در کار و زندگی کیست . تهیه کننده : محمد عارف حسینی . گوینده و نویسنده : علی عطایی. دستیار تهیه : پری موسوی. صدابردار:فاطمه میرتقی . گزارشگران: نیلوفر نوروزی و سلیم مقیمی . کارشناس : شرف الدین عظیمی