دلو 01, 1400 16:45 Asia/kabul

آغاز به کار پروژه تاپی در افغانستان در آینده نزدیک، تلاش پاکستان برای جذب سرمایه گذاران افغان، تاکید طالبان بر پرداخت مالیات از سوی مردم و …

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 16:45 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه