دلو 06, 1400 18:40 Asia/kabul

پایان نشست اسلو و نگرانی فعالان حقوق زن در افغانستان از وضعیت نامعلوم زنان در این کشور. هشدار طالبان به آمریکا؛ ما را به رسمیت بشناسید و الا مورد تهدید قرار خواهید گرفت.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 06:40 بعد ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه