حوت 24, 1400 18:40 Asia/kabul

پیام رهبر طالبان به مقامات و نیروهای این گروه در خصوص خودداری از قوم گرایی و زبان گرایی؛ طالبان تا چه میزان از این پیام استقبال خواهند کرد. اوضاع اقتصادی و معیشتی نابسامان مردم افغانستان به ویژه بیجاشدگان داخلی.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 06:40 بعد ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:سید سلطانعلی حسینی، گوینده: زکریا حسینی، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه