حمل 10, 1401 18:40 Asia/kabul

برگزاری سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی چین. محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان و دختران و واکنش های بین المللی.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 06:40 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه