حمل 12, 1401 14:50 Asia/kabul

تعلیق برخی پروژه های بازسازی در افغانستان از سوی بانک جهانی، آغاز خط ریلی ترانس افغان از سوی ازبکستان، هشدارها در مورد افزایش و گسترش فقر در افغانستان، وضعیت جاده های این کشور و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 14:50 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه