حمل 26, 1401 13:35 Asia/kabul

مساله حقوق زنان و نظر مقامات طالبان در مورد آن، داعش و تاکید طالبان بر مهار این گروه، سپردن تامین امنیت میدان هوایی کابل به قطر، اوضاع امنیتی و …

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه