ثور 02, 1401 09:05 Asia/kabul

اینجا چراغی روشن است برنامه ای ترکیبی نمایشی است که به مدت 35 دقیقه در ایام ویژه ومناسبتی روز های جمعه ساعت 9:05دقیقه از رادیو دری پخش میگردد،موضوع مطرح شده در این برنامه که به مناسبت ایام شهادت امام علی ع تهیه وتولید شده ،دعای خیر پدر ومادر وتاثیر آن درزندگی فرزندان است.نویسندگان این برنامه:نصیر مجاب -علی عطایی-حکیم بینش بازیگران:فاطمه صادقی-نصیر مجاب-محمد علوی- مسعود مشرف -علی عطایی گویندگان:فاطمه صادقی-قاسم موحد صدابردار:مرضیه آقایی تهیه کننده:منصوره افضلی

کلیدواژه