ثور 03, 1401 19:00 Asia/kabul

تاکید رئیس جمهوری ایران در حفاظت از جان شهروندان افغانستان توسط هیات حاکمه این کشور. نگاهی به توضیحات نماینده ایران در امور افغانستان در مورد ماجرای مرزی به وجود آمده در مرز دوغارون.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 07:00 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده:بصیراحمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه