ثور 09, 1401 14:50 Asia/kabul

اهمیت مرزها و گمرک های مشترک افغانستان و کشورهای همسایه در اقتصاد و تجارت، وضعیت اقتصادی نابسامان مردم در افغانستان و کمک های خارجی به نیازمندان در این کشور، تصمیم حکومت موقت طالبان برای تعطیلی بازارچه های مرزی و …

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 14:50 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه