ثور 16, 1401 15:00 Asia/kabul

تلفات و خسارات سیلاب ها در افغانستان، کمک های بشردوستانه به نیازمندان در این کشور، برنامه امریکا برای غارت دارایی های افغانستان، تلاش برای فعال سازی شهرک های صنعتی و …

برنامه مجله اقتصادی به مدت 35 دقیقه روز جمعه  در ساعت 15:00 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه