ثور 16, 1401 13:35 Asia/kabul

تاکید مقامات حکومت طالبان بر تامین امنیت و مقابله با گروه های تروریستی، تصمیم طالبان در مورد مجازات ناقضین فرمان عفو عمومی، اظهارات رئیس جمهوری سابق افغانستان در مورد ضرورت اجماع ملی و مشارکت اقشار مختلف در حکومت و …

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه